Welkom in de wereld van UNBOUND

Vrijheid

Vrijheid is een primaire levensbehoefte. De afgelopen tijd zijn we ons daar veel bewuster van geworden. We maken ons meer en meer los van vanzelfsprekendheden en daarmee ook van onze vertrouwde leefomgeving. Meer een eigen leven leiden. Rust, ruimte en stilte vormen een toenemend verlangen van velen.

Ook het idee en de gewoonte loslaten om met grote regelmaat de wereld rond te vliegen, brengt een nieuw bewustzijn met zich mee. Dat we ons eigen leefgebied eigenlijk maar matig kennen en daarom graag willen (her)ontdekken. Dit collectieve besef, voelt als een nieuwverworven vrijheid.

En die ongebondenheid faciliteren we met UNBOUND, Vans of freedom. De campervan en de mentaliteit om het avontuur en de onafhankelijkheid aan te gaan.